Det finnes i dag litt over 4.600 ladestasjoner i Norge. Mange vil hevde det er altfor få i forhold til antall el-og hybridbiler som ruller rundt på norske veier i dag, men undersøkelser gjort blant norges el- og hybrideiere viser dog at det er ikke antall ladestasjoner vi er mest misfornøyde med. Vi er mest misfornøyd med antall hurtigladestasjoner som tilbys. I tillegg til det, føler mange at prisen for hurtiglading i dag er altfor høy. Pr. Oktober 2016 var det, i følge NOBIL, 300 hurtigladestasjon i Norge.

Aktører på markedet

De stasjonene som fins i Norge i dag drives av syv ulike aktører, og prisene varierer mye. Hurtiglading er naturlig nok dyrere enn å lade hjemme, men er et godt alternativ om man skal på lengre turer og ikke ønsker å overnatte. Ser man på kostnadene på hurtiglading opp mot kostnadene av overnatting og det faktum at de fleste lader opp hjemme de fleste dager, er kostnaden fortsatt langt lavere enn for eksempel bensin eller diesel.

Den største operatøren av hurtigladestasjoner i Norge i dag er Fortum Charge & Drive. Kjeden drifter totalt 130 av de 300 stasjonene som er å finne i Norge. Som kunde av Fortum Charge & Drive kan du forvente å betale følgende for lading;

-Hurtiglading med ladebrikke eller mobilapp: 2,50 per minutt,

-Hurtiglading via sms betaling 3 kroner per minutt,

-Fleksilading: 1 kroner per minutt, om ikke annet er oppgitt på den enkelte stasjonen.

Dersom du har privat strømavtale med Fortum kan du også opparbeide bonus ved lading.

Den nest største operatøren er Grønn kontakt som drifter 75 stasjoner i dag. Grønn kontakt tilbyr følgende priser:

-Hurtiglading med brikke eller mobilapp 2,50 kroner per minutt,

-Hurtiglading med sms betaling 3 kroner per minutt,

-Fleksilading med brikke eller mobilapp: 0,60 kroner per kW ladeeffekt pr påbegynt kvarter og fleksilading med sms betalig 0,75 kroner per kW ladeeffekt pr påbegynt kvarter.

Grønn kontakt tilbyr også sine kunder volumrabatt avhengig av antall ladinger pr.mnd

CirkleK, tidligere kjent som Statoil, har et av Norges største nettverk av bensinstasjoner og jobber iherdig med å kunne tilby flere hurtigladingstasjoner skal vi tro ledelsen. Pr. i dag tilbyr kjeden 21 hurtigladestasjoner i Norge. CirkelK er av de dyrere på markedet og krever 4 kroner per minutt første 15 min, deretter 2,50 kroner per minutt om man benytter seg av mobilbetaling. Hurtiglading betalt i kassen koster 44 kroner for 15 minutt og 74 kroner for 30 minutt

Arctic Roads, tidligere kjent som Ishavsveien, drifter i dag 12 hurtigladestasjoner i Norge. Kjeden tilbyr lading via abonnement og sms. Abonnement koster 399 kroner per måned, eller 3.750 med ladebrikke for en 12 månedersavtale. Enkeltlading via sms koster 240 kroner og via appen 220 kroner.

Neste kjeden på listen er BKK, som nå har nå 11 stasjoner, og alle befinner seg i Hordaland fylke. BKK tilbyr hurtiglading utelukkende via egen mobilapp. Kostnaden er 2,50 kr pr.minutt + 10 kr i oppstartsgebyr. Fleksilading koster 1 kr pr.minutt + 10 kr i oppstartsgebyr.

Som minste tilbyder av ladestasjoner i Norge finner man Lyse. Lyse drifter i dag 6 hurtigladestasjoner i Norge. Lyse tilbyr lading via både abonnement og sms. Ved abonnement er prisen 199 kroner for 15 ladinger, eller 995 pr. mnd for ubegrenset antall ladinger. For enkeltladinger via sms betaler man 99 kroner.

Tesla Superladestasjoner.
Tesla har, som verden største produsent av elbiler, sitt eget nettverk av superladere i Europa. Så langt har Tesla satt opp 25 stasjoner i Norge. Alle kjøpere av Tesla forhåndsbetaler for fri bruk av disse superladestasjonene. De kan da bruke stasjonene fritt i bilens totale levetid. Ladestasjoner fra Tesla kan ikke benyttes av andre elbiler.